Technologia z prefabrykatów

Prefabrykacja w budownictwie ma na celu stworzenie "przemysłowych" warunków budowy domów. Podstawowymi zaletami prefabrykacji są: skrócenie czasu budowy, obniżenie pracochłonności (zwłaszcza na etapie wznoszenia konstrukcji nośnej), możliwość unifikacji pomieszczeń, częściowe uniezależnienie budowy od warunków atmosferycznych oraz obniżenie kosztu budowy. Technologia ta jednak wiąże się z większą energochłonnością budynku, trudnością z różnicowaniem układów, a także z przygotowania placu budowy na maszyny, elementy i transport budowlany.

Sposób budowy
Prefabrykowane elementy ścian, stropów i dachów mogą być przygotowane w różnym stopniu zaawansowania.

Prefabrykacja otwarta
Najczęstszym rozwiązaniem jest konstrukcja otwarta, polegająca na montażu konstrukcji ścian pokrytych płytą poszycia bez wypełniania ścian izolacją cieplną. Podobnie można prefabrykować elementy stropu.

Prefabrykacja zamknięta
Zaawansowaną prefabrykacja jest konstrukcja zamknięta. Po stronie wewnętrznej budynku montuje się płyty gipsowo-kartonowe wypełnione izolacją cieplną, a po stronie zewnętrznej warstwę elewacyjną. W ścianie są zamontowane wszystkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa.

Prefabrykacja modułowa
To wysoko zaawansowana prefabrykacja, w której przygotowane są już całe moduły przestrzenne budynku lub też małogabarytowe budynki. Dom w konstrukcji modułowej może być zamontowany nawet w ciągu kilku godzin.

DOBRY DOM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów

9:00-17:00

17 852 52 20