Technologia ryglowa

Budownictwo ryglowe to połączenie konstrukcji drewnianej oraz elementów wypełnionych murem ceglanym. Technologię tę określa się jako „mur pruski” lub szachulcową. Pojawiła się ona już w średniowieczu, w Polsce była bardzo popularna zwłaszcza na terenach północnych. Niestety, ze względu na wysoki współczynnik przewodności ciepła nie są jeż tak popularne.

Sposób budowy
Konstrukcję nośną stanowi szkielet drewniany o elementach przekroju 140 mm x 140 mm lub 160 mm x 160 mm. Przestrzeń między elementami szkieletu jest wypełniona materiałem niekonstrukcyjnym, jak mieszanina słomy, gliny i odpadów drzewnych, bądź też cegłą. Wypełnienie pełni funkcję stabilizującą i usztywniającą. Głównymi elementami szkieletu nośnego są belki poziome – podwaliny i oczepy, między którymi są rozpięte belki pionowe – słupy. Dla przejęcia sił poziomych jest konieczne kratowanie, tworzące nieodkształcalne pola trójkątne.

Rozpoznawalnym elementem tej technologii jest jej wizualny aspekt, którym jest siatka konstrukcyjna z pól kwadratowych i prostokątnych oraz z elementów przekątnych. Ze względu na zachowanie elewacji ocieplenie ścian wykonuje się po wewnętrznej stronie domu.

Popularnym rozwiązaniem okazuje się być technologia imitująca konstrukcję ryglową na pełnej ścianie murowanej lub lekkiej konstrukcji szkieletowej.

DOBRY DOM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów

9:00-17:00

17 852 52 20